Vaeltajat ovat 18–22-vuotiaita partiolaisia, joita johtaa samaan vartioon kuuluva vaeltaja.
Ikäkauden aikuinen, luotsi, ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman toteutumista.

Vaeltajien ohjelmassa on huomioitu eri elämänvaiheessa olevat vaeltajat – niin opiskelu- kuin työelämän osalta. Meillä huomioidaan myös muualle esimerkiksi opiskeluiden perässä muuttaneet vaeltajat.

Vaeltavat toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa yhdessä. 

Lippukunnassamme järjestetään vaeltajatoimintaa noin kerran kuussa. Lisäksi vaeltajat osallistuvat aktiivisesti lippukunnan yhteisiin tapahtumiin ja nuorempien toimintaan. 

Jos vaeltajatoimintamme kiinnostaa, ota yhteyttä partioon(at)hiidenhittavaiset.fi

Lue lisää vaeltajien ikäkaudesta osoitteesta partio.fi!