Aikuiset

Aikuisena voit olla mukana erimittaisissa kertaluontoisissa tapahtumissa tai säännöllisemmässä toiminnassa. Pääsyvaatimuksena partioon ei ole pitkä partiokokemus.

Hittavaisvanhemmat ovat olleet apuna esimerkiksi kuljettamalla lapsia ja nuoria retkille, toimimalla nuorempien Hittavaisten saattajina partiotaitokisoissa, auttamalla retken keittiöhommissa, kunnostamalla koloa, huoltamalla kalustoa, opettamalla taitoja lapsille ja nuorille, valmistamalla tavaraa myyjäisiin, auttamalla retken ohjelman toteuttamisessa, olemalla leirillä apuaikuisina ja istumalla kipinämikkona talvileirillä.

Aikuiset voivat kertaluontoisten tehtävien lisäksi tulla lippukunnan viikkotoimintaan erilaisiin pesteihin, esimerkiksi:

Sudenpentujohtajaksi eli akelaksi

Sudenpennut ovat 7–9 -vuotiaita lapsia, joiden toimintaa värittävät leikit, seikkailut ja tarinat. Perustamme uusia sudenpenturyhmiä yleensä aina tammikuussa ekaluokkaisille. Uusia johtajia tarvitaan aina! Useamman johtajan kesken jaettavassa ryhmässä yhden johtajan taakka ei ole suuri ja tukena on lippukunnan muun johtajiston lisäksi myös erinomainen, valmis partio-ohjelma ja koulutus pestiin. Sudenpennuilla on kokouksia yleensä joka toinen viikko, 1.5 tuntia kerrallaan, ja sen lisäksi retkiä muutaman kerran puolen vuoden toimintakauden aikana.

Seikkailijajohtajaksi eli sammoksi

Seikkailijat ovat 10–12 -vuotiaita lapsia, jotka retkeilevät paljon ja opettelevat partion perustaitoja. Toimintaan kuuluvat niin taitomerkit ja kilpailut kuin myös koloillat. Seikkalijajoukkuetta johtaa yleensä 1-2 täysikäistä johtajaa eli sampoa ja heillä voi olla apunaan lippukunnan nuoria samoajia tai vaeltajia. Sammoillakin on tukenaan mm. lippukunnan ikäkausivastaava sekä mahdollisuus koulutttautua tehtävään. Seikkailijoilla on kokouksia yleensä viikoittain tai joka toinen viikko ja niiden lisäksi muutama retki toimintakauden aikana.

Luotsiksi

Luotsi on aikuinen tukihenkilö, joka ohjaa 15–17 -vuotiaita samoajia tai 18–22 -vuotiaita vaeltajia johtamistehtävässään tai oman ryhmänsä toiminnassa. Luotsi on tukena erityisesti alussa ja vartionjohtajien vaihtuessa sekä auttaa toiminnan suunnittelussa ja haastavimpien aktiviteettien toteuttamisessa, muttei kuitenkaan itse johda toimintaa. Luotsin tärkein ominaisuus on aito halu tukea nuoria toiminnassa! Luotsinkin tehtävään on tarjolla runsaasti koulutusta ja tukea sekä lippukunnalta että partiopiiriltä.

Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan lippukunnan toimintaan ihan missä tahansa roolissa, voit ottaa yhteyttä esimerkiksi lippukunnanjohtajaan (helmim[at]hiidenhittavaiset.fi) tai keneen tahansa lippukunnan johtajista!